• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 56: Thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải?

13/06/2019

Trả lời

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 40/2016/TT-BTTTT, hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được nộp trong thời gian 12 tháng trước hoặc 03 tháng sau thời điểm chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải hết hạn.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác