• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 29: Chúng tôi được cấp 03 tần số để liên lạc với tàu cá, trong đó có 01 tần số chính và 02 tần số dự phòng. Vậy chúng tôi phải đóng phí bao nhiêu tần số, liên lạc như thế nào?

16/05/2019

Trả lời

Đơn vị chỉ phải đóng phí cho 01 tần số chính, vì đây là mạng kênh tần số dùng chung nên nếu đơn vị khi liên lạc theo kênh tần số chính mà không liên lạc được (kênh tần số bận) thì sẽ chuyển sang kênh tần số dự phòng để liên lạc.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác