• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 55: Thuyền viên phải làm gì để được gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải khi không đủ điều kiện về thời gian đi biển xét trong vòng 5 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ ?

12/06/2019

Trả lời

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14, khi không đủ điều kiện về thời gian đi biển xét trong vòng 5 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ: Để được gia hạn, thuyền viên phải tham gia và đạt yêu cầu trong kỳ thi tốt nghiệp của khóa đào tạo vô tuyến hàng hải hệ GMDSS hạng tương ứng với chứng chỉ.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác