• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 9: Muốn sử dụng máy điện thoại vệ tinh ở Việt Nam thì phải làm gì?

26/04/2019

Trả lời

Để được sử dụng điện thoại vệ tinh ở Việt nam Người sử dụng phải có hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh tại Việt Nam. Trước khi đưa vào sử dụng, Người sử dụng phải làm thủ tục cấp phép theo qui định tại điểm 1 điều 21 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015:

a) Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu 1m Phụ lục 2 của Thông tư 05/2015/TT-BTTTT;

b) Bản sao công chứng hoặc chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) Hợp đồng sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh của các doanh nghiệp viễn thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép).

06/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác